Để có thể hỗ trợ và thanh toán G Suite tại Việt Nam phải cần có xác nhận của Quản Trị Viên G Suite. Sau đây là hướng dẫn lấy mã TransferToken:

Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn: https://admin.google.com/TransferToken bằng tài khoản quản trị viên.
Lưu ý: Bạn cần phải chắc chắn rằng trình duyệt của bạn chưa đăng nhập bất kỳ 1 gmail cá nhân hoặc gmail G Suite nào trong thời điểm hiện tại.

Bước 2: Tích đồng ý (1) và tạo mã chuyển (2) như hình bên dưới

Bước 3: Gửi mã vừa tạo cho nhân viên hỗ trợ bạn.


Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình lấy mã, vui lòng liên hệ chúng tôi.