Google Vault là một ứng dụng thuộc G Suite có sẵn trong phiên bản G Suite Business, G Suite Enterprise. Đối với G Suite Basic bạn có thể mua thêm tính năng này với chi phí 5$/người dùng/1 tháng. Google Vault cho phép bạn giữ lại, giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu để hỗ trợ nhu cầu lưu trữ và eDiscovery của tổ chức của bạn.

Lợi ích khi sử dụng Google Vault

Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp bằng tính năng lưu trữ email và lưu giữ chứng cứ pháp lý của Google Vault. Vault cho phép bạn theo dõi và lưu giữ dữ liệu được ghi nhật ký phục vụ các cuộc kiểm tra pháp lý.

Bạn có thể tìm nhanh nội dung bằng tính năng tìm kiếm do Google cung cấp. Dữ liệu đã bị xóa đi hoặc các tài khoản bị tạm ngưng đều có thể truy xuất được. Đây là một cách thông minh để thu thập những gì mà nhóm pháp lý của bạn cần và ngăn chặn mất dữ liệu do hoạt động luân chuyển nhân viên.

Kiểm tra báo cáo để liên tục theo dõi hoạt động: Theo dõi hoạt động của người dùng trong Vault. Khả năng theo dõi kiểm tra mạnh mẽ giúp bạn xem các tìm kiếm, lượt xem nội dung, nội dung xuất, v.v.