Chi phí G Suite do Google quy định tại thị trường Việt Nam
(Đang được giảm phí 50% bởi Google. Tham khảo bảng phí toàn cầu tại đây)


 

G Suite Basic

Bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp với bộ nhớ 30 GB (đã giảm phí 50%)
  759.000
VND/ một người dùng/ năm

(đã bao gồm 10% thuế nhà thầu)


BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Email doanh nghiệp thông qua Gmail


 

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Hội nghị video và hội nghị thoại


 

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Lịch được chia sẻ


 

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Tài liệu, bảng tính và bản trình bày


 

 tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến


 

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Kiểm soát bảo mật và quản lý


 

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Bộ nhớ đám mây 30GB

 

G Suite Business

Bộ ứng dụng văn phòng cải tiến có tính năng lưu trữ và bộ nhớ không giới hạn
  3.036.000
VND/ một người dùng/ năm

(đã bao gồm 10% thuế nhà thầu)


BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Email doanh nghiệp thông qua Gmail


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Hội nghị video và hội nghị thoại


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Lịch được chia sẻ


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Tài liệu, bảng tính và bản trình bày


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Kiểm soát bảo mật và quản lý


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp


 

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói  Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng

 

G Suite Enterprise

Bộ ứng dụng văn phòng cải tiến có tính năng lưu trữ và bộ nhớ không giới hạn
  7.590.000
VND/ một người dùng/ năm

(đã bao gồm 10% thuế nhà thầu)


BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Email doanh nghiệp thông qua Gmail


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Hội nghị video và hội nghị thoại


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Lịch được chia sẻ


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Tài liệu, bảng tính và bản trình bày


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Kiểm soát bảo mật và quản lý


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp


 

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói S/MIME được lưu trữ cho Gmail


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery
Lưu ý: 

  • 1. Chi phí G Suite trên có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quy định Google và pháp luật Việt Nam.
  • 2. Chi phí trên bao gồm: Bản quyền G Suite, Thiết lập; cài đặt; hướng dẫn di chuyển dữ liệu; hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bởi Google; hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính tại Việt Nam, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua điện thoại trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam; giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  • 3. Việc dùng thử miễn phí không ràng buộc tất cả các tính năng trong 30 ngày nếu tên miền chưa từng dùng thử với Google.
  • 4. Số lượng người dùng G Suite tương đương với số lượng Email được tạo ra. Ví dụ: Công ty bạn cần tạo 10 email nghĩa là bạn cần phải mua 10 users.
  • 5. Các giới hạn trong Google Mail: https://support.google.com/a/answer/166852?hl=en