Quản trị viên dễ dàng thêm người dùng, quản lý thiết bị và định cấu hình bảo mật cũng như cài đặt để dữ liệu của doanh nghiệp luôn được an toàn. Quản trị không cần kiến thức chuyên sâu về công nghệ vẫn có thể quản lý dễ dàng.

Những điểm nổi bật:

1. Quản lý tập trung
Quản trị viên G Suite dễ dàng thêm, sửa, xóa người dùng và quản lý tất cả người dùng bằng ứng dụng Quản Trị Viên. Để quản lý các email trong tên miền, quản trị viên truy cập vào admin.google.com

2. Quản lý thiết bị di động
Quản trị viên có thể phân phối các ứng dụng cho nhân viên và giữ an toàn dữ liệu trên các thiết bị Android và iOS của nhân viên. Sử dụng tính năng quản lý thiết bị di động để phân phối các ứng dụng và giúp nhân viên sẵn sàng hoạt động, kiểm tra mức sử dụng, quản lý cài đặt bảo mật và khóa hoặc xóa từ xa các thiết bị.

3. Hỗ trợ 24/7 và độ tin cậy
Quản trị viên có thể liên hệ Google hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, trò chuyện hoặc email bằng tiếng Anh. Ngoài ra, nếu bạn đăng ký thông qua đối tác sẽ được đối tác hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương.

4. Thông tin chi tiết và báo cáo nâng cao
Quản trị viên có thể giám sát việc sử dụng G Suite của công ty và nhận thông báo về hoạt động đáng ngờ. Tính năng kiểm tra cung cấp cho bạn một bản ghi các thay đổi để bạn có thể xác định chính xác những gì bạn cần.


Một số câu hỏi thường gặp về Admin:

1. Làm thế nào để đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên?
Bạn có thể truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại admin.google.com. Bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản quản trị viên để đăng nhập và bảng điều khiển sẽ hiện ra.

2. Tài khoản người dùng là gì?
Tài khoản người dùng là địa chỉ email và mật khẩu có thể đăng nhập được vào G Suite để sử dụng toàn bộ các ứng dụng trong G Suite (loại trừ tính năng quản trị viên chỉ có Email quản trị viên mới sử dụng được)

3. Có thể cấp quyền quản trị viên cho tài khoản khác?
Có. Bạn là quản trị viên bạn có thể cấp cho người dùng đặc quyền của quản trị viên bằng cách gán cho họ một trong những vai trò quản trị viên có sẵn