Quản lý, duy trì, tìm kiếm và xuất email cũng như cuộc trò chuyện có lưu nội dung của tổ chức. Vault đi kèm với các phiên bản Business và Enterprise của G Suite hoặc mua bổ sung đối với G Suite Basic

Những điểm nổi bật:

1. Thêm tính năng lưu trữ và eDiscovery vào G Suite
Google Vault cho phép bạn lưu trữ dữ liệu công ty từ các sản phẩm G Suite bao gồm Gmail, Google Drive, Drive nhóm của Google, Google Groups và Google Hangouts Meet

2. Lưu trữ email và các cuộc trò chuyện
Google Vault kiểm soát thời gian lưu giữ thư và cuộc trò chuyện công khai. Chỉ định các chính sách cho toàn bộ miền của bạn hoặc dựa theo đơn vị tổ chức, phạm vi ngày và điều khoản cụ thể.

3. Tìm nội dung nhanh chóng
Tìm và truy xuất thông tin có giá trị, thậm chí các dữ liệu đã bị xóa trong tài khoản. Giúp doanh nghiệp của bạn thu thập được những thông tin cần tiết và ngăn chặn việc mất dữ liệu do sự thay đổi nhân viên trong công ty.

4. Theo dõi hoạt động bằng cách kiểm tra báo cáo liên tục
Theo dõi hoạt động của người dùng trong Vault. Khả năng theo dõi kiểm tra mạnh mẽ giúp bạn xem các tìm kiếm, xem thư, xuất dữ liệu và nhiều tính năng khác.

5. Lưu giữ chứng cứ pháp lý để bảo vệ thông tin
Google hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra, tuy nhiên, doanh nghiệp của bạn một ngày nào đó có thể phải đối mặt với kiện tụng. Vault sẽ giúp doanh nghiệp của bạn sẵn sàng có dữ liệu trong Gmail.


Một số câu hỏi thường gặp về Vault:

1. eDiscovery là gì?
eDiscovery là một tính năng trong Google Vault dùng để tìm kiếm và truy xuất thông tin ở định dạng điện tử. Tính năng này hữu ích với các vấn đề pháp lý và ngăn ngừa mất dữ liệu do thay đổi nhân viên.

2. Dữ liệu trong tài khoản đã xóa có thể truy xuất không?
Nếu bạn xóa người dùng và hết thời gian khôi phục người dùng đó, tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản của người dùng đó sẽ bị xóa khỏi Google. Vậy nên tốt nhất là bạn hãy tạm dừng tài khoản người dùng thay vì xóa chúng.

3. Làm thế nào để có được ứng dụng Vault?
Vault đi kèm với các phiên bản Business và Enterprise của G Suite. Nếu bạn sử dụng phiên bản G Suite Basic thì bạn cần mua bổ sung thêm Vault.