Để bảo vệ cho tài khoản Email của mình thì người dùng cần đặt mật khẩu email có độ phức tạp cao, không dễ doán (ví dụ: ngày sinh, họ tên, …). Đồng thời bật xác minh 2 bước (còn được gọi là xác thực hai yếu tố), để tăng cường thêm 1 lớp bảo vệ cho tài khoản của bạn. Chẳng may mật khẩu của bạn bị lộ ra ngoài thì kẻ gian phải cần mã xác thực gửi về điện thoại của bạn nữa thì mới có thể đăng nhập được.

Hướng dẫn kích hoạt bảo mật 2 lớp cho Gmail

Bước 1: Bạn đăng nhập vào gmail và sau đó truy cập vào địa chỉ sau https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification

Bước 2: Chọn Bắt đầu và làm theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất cài đặt thì lần sau bạn đăng nhập vào ngoài mật khẩu bạn cần phải nhập mã Google gửi về nữa thì mới đăng nhập được.