Là quản trị viên của tài khoản G Suite, bạn không đơn thuần chỉ quản lý email trong tên miền của bạn mà G Suite còn cung cấp cho bạn các kiểm soát bổ sung đối với dữ liệu và bảo mật người dùng mà bạn nên tận dụng để khai thác nó. Sau đây là một số mẹo để quản lỷ lý G Suite cho tổ chức của bạn.

1. Thêm người dùng và quản lý dịch vụ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên G Suite

Trong bất kỳ trình duyệt web nào, hãy truy cập admin.google.com và đăng nhập bằng email và mật khẩu của tài khoản quản trị viên. Bạn cũng sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý dịch vụ, mật khẩu và tất cả các khía cạnh khác của tài khoản của người dùng.

2. Tăng cường bảo mật bằng xác minh 2 bước

G Suite được thiết kế giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và bảo mật.  Nhưng bạn hãy bật xác minh 2 bước để tăng cường bảo mật mật khẩu và chống lừa đảo nhằm chống lại việc truy cập trái phép email của bạn.

3. Kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các tính năng và dịch vụ

Ban đầu, hầu hết các dịch vụ đều được bật cho tất cả người dùng của bạn. Nhưng bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của người dùng bằng cách chỉ cho họ truy cập vào một số ứng dụng nhất định. Ví dụ: Chỉ một nhóm có thể sử dụng Hangouts còn lại các thành viên khác không được sử dụng.

4. Vô hiệu hóa chuyển tiếp email

Người dùng mặc dù đã được cung cấp email G Suite nhưng họ lại đặt tự động chuyển tiếp email sang email cá nhân của họ để giao dịch . Là quản trị viên bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này. Để buộc họ phải sử dụng email G Suite

5. Sử dụng tài nguyên triển khai và đào tạo của chúng tôi

Google có sẵn kho tài nguyên trợ giúp dành cho người dùng và quản trị viên.

6. Cấp đặc quyền quản trị viên cho nhân viên CNTT của bạn

G Suite cho phép phân cấp độ quản lý khác nhau. Bạn có thể cấp quyền quản trị viên cho người khác hoặc chỉ cho họ một số quyền nhất định trong tổ chức của bạn, hoặc trong một nhóm.

7. Quản lý các bản phát hành tính năng cho người dùng của bạn

G Suite là web 100%, do đó bạn và người dùng của bạn nhận được các tính năng mới và cập nhật tự động mà không cần phải cài đặt hoặc cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng theo dõi các bản phát hành sắp tới thông qua lịch phát hành hoặc blog của Google . Cũng kiểm soát khi các tính năng mới trở nên có sẵn cho người dùng bằng cách thiết lập quá trình phát hành G Suite của bạn .

8. Quản lý từ xa đội quân di động của bạn

Sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn để quản lý thiết bị di động của người dùng. Thực thi chính sách bảo mật trên toàn bộ thiết bị di động của bạn, xóa các thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp từ xa, v.v…

9. Xem báo cáo theo dõi sử dụng G Suite

Báo cáo trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn là nơi bạn có thể xem hoạt động sử dụng G Suite của toàn bộ email trong tên miền cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

10. Thêm nhiều tên miền vào G Suite

Bạn có thể thêm nhiều tên miền vào trong cùng 1 tài khoản G Suite và có thể tạo ra những địa chỉ email theo các tên miền bạn đã thêm vào trong G Suite. Như vậy sẽ rất tiện lợi trong việc quản lý nhiều tên miền đều sử dụng G Suite